VAD
Detta var en uppgift som gick ut på att tolka en låttext eller ett citat med en poster där endast tre färger fick användas. Här har jag valt att tolka en text från låten One more light med Linkin Park. och bilderna är mina processbilder. 
 
HUR
Jag har använt mig av Illustrator för hela projektet. Testade några idéer på papper och i programmet men slutade upp med bilden på händerna. Fotade händerna på en kompis och använde sedan Pen Tool för att rita av dem i Illustrator. Gjorde några idéer på stjärnor och energi innan jag slutade upp med den handritade bollen. 
Se processbilder nedan. 

PROGRAMVAROR
Illustrator
Idéskiss 1
Idéskiss 1
Olika versioner i Illustrator
Olika versioner i Illustrator
Färdig poster
Färdig poster

You may also like

Back to Top